Het stellen van normen voor een duurzamere toekomst.

Bij Rema® zijn we er trots op dat we onze klanten in de logistiek, energie, productie- en bouwindustrie voorzien van producten van topkwaliteit en ongeëvenaarde expertise op het gebied van hijsen en heffen. Elke dag zorgen we voor succesvolle uitvoering van duizenden hijs- en hefoperaties, die essentieel zijn voor het goed functioneren van de samenleving. We erkennen echter dat duurzaamheid een cruciaal aspect is dat in onze industrie moet worden aangepakt.

Gedreven door onze kernwaarden en gewapend met uitgebreide kennis, streeft Rema® ernaar om duurzame transformatie voorop te stellen. We begrijpen het belang van het integreren van duurzaamheid in onze hele waardeketen. Onze belangrijkste focus ligt op het leveren van veilige producten en oplossingen die niet alleen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van onze klanten, maar ook hun duurzaamheidsprestaties verbeteren.

Door duurzaamheid in elk aspect van onze bedrijfsvoering te integreren, streven we ernaar een sleutelrol te spelen in het stimuleren van positieve verandering binnen onze industrie. We geloven dat we met behoud van onze kernwaarden en het benutten van onze expertise de nodige instrumenten in handen hebben om duurzame praktijken te bevorderen en de weg te banen voor een betere toekomst.

Sustainable Supply Chain

Sustainable Operations

Sustainable Customer Offer

Lees meer Lees meer Lees meer

 

Duurzaamheid realiseren.

Bij Rema® staat duurzaamheid centraal. Elke dag spelen onze producten een cruciale rol bij het aandrijven, beveiligen en voorzien van energie van talloze toepassingen die essentieel zijn voor het functioneren van de samenleving. We erkennen de noodzaak van een duurzamere wereld en dragen actief bij aan duurzame ontwikkeling door onze klanten te helpen bij het vinden van optimale technische oplossingen. Met onwankelbare toewijding aan onze klanten versterken onze duurzaamheidsinspanningen bij Rema® niet alleen ons bestaande bedrijf, maar leiden ze ook de weg in het stimuleren van baanbrekende duurzaamheidsinitiatieven binnen onze industrie.


Bij Rema® geloven we sterk in de kracht van samenwerking om duurzame resultaten te bereiken. Door samen te werken met leveranciers die onze waarden delen en voldoen aan onze strenge duurzaamheidsnormen, zorgen we ervoor dat elke schakel in de keten een gemeenschappelijk doel nastreeft: een duurzame supply chain.

Door nauwe samenwerking met onze toeleveranciers verbeteren we voortdurend de kwaliteits- en veiligheidsnormen van onze producten. We streven naar een supply chain die niet alleen voldoet aan, maar zelfs overtreft wat is vastgelegd in onze uitgebreide Gedragscode voor Leveranciers. Onze ervaring heeft aangetoond dat leveranciers die uitblinken in duurzaamheid ook uitzonderlijke niveaus van kwaliteit laten zien.

Als merk en distributeur begrijpen we dat het grootste deel van de duurzaamheidsimpact van onze producten ligt binnen onze supply chain, een gebied waar we geen directe controle over hebben. Desalniettemin laten we niets aan het toeval over. We hebben een systematische aanpak ontwikkeld die wordt beschreven in onze Richtlijn voor Duurzaamheid in de Supply Chain. Deze richtlijn dient als een routekaart voor het opbouwen van langdurige partnerschappen met onze leveranciers, het bevorderen van voortdurende verbetering van hun duurzaamheidsprestaties op verschillende gebieden zoals gezondheid en veiligheid, milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en bedrijfsethiek.

Bij Rema® zijn we toegewijd aan het koesteren van samenwerkingsverbanden met onze toeleveranciers, het bevorderen van gedeelde waarden en het stimuleren van duurzame praktijken in de hele supply chain. Op deze manier dragen we actief bij aan de verbetering van onze industrie en houden we ons vast aan onze belofte om een duurzame toekomst te creëren.

 

We willen de meest aantrekkelijke werkgever zijn in onze industrie.

Daarom bieden we onze medewerkers ontwikkelingsprogramma's en leggen we de focus op welzijn op de werkplek, diversiteit en inclusie.
 

Bedrijfscultuur.

We streven naar duurzame bedrijfsvoering door middel van efficiënt gebruik van middelen en zeer betrokken medewerkers. Met onze waarden als leidende principes verbeteren we voortdurend onze duurzaamheidsprestaties om onze toekomst als bedrijf en werkgever te bewijzen.

Vooruitziend zijn
Richting de lange termijn kijken en de duurzame optie verkiezen.

Dingen voor elkaar krijgen
We nemen het initiatief, brengen zaken vooruit en komen onze beloften na.

Goed samenwerken
Omdat mensen belangrijk zijn; relaties belangrijk zijn; respect belangrijk is

 

Klimaatambitie.

We zijn toegewijd om onze CO2-uitstoot volgens de Green House Gas Protocol's Scope 1 en 2 tegen het jaar 2030 met 50% te verminderen, met het jaar 2020 als basisjaar. We zullen dit bereiken door ons te richten op energie-efficiëntie, elektrificatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

 

Een veilige werkomgeving om trots op te zijn.

Veiligheid voorop.

Bij Rema® staat veiligheid altijd voorop en onze werkplek moet positief bijdragen aan het welzijn van onze collega's. Alle betrokkenen bij ons bedrijf moeten veilig zijn wanneer ze aan het werk zijn, en ons begrip van veiligheid omvat zowel fysieke als mentale gezondheid.

Goed om mee samen te werken.

Een van onze kernwaarden is om goed samen te werken, zowel extern als intern. Onze Gedragscode is een richtlijn voor ethisch gedrag voor alle medewerkers. Het is een verlengstuk van onze kernwaarden, een eenvoudige leidraad voor wat het bedrijf van ons verwacht in verschillende contexten van ons dagelijks werk.

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers voldoen aan onze waarden en beleidsregels, is er een klokkenluidersdienst die wordt beheerd door een externe partij. We moedigen alle medewerkers en partners aan om ons op de hoogte te stellen van alle acties die ingaan tegen waar we als bedrijf voor staan - dit schept veiligheid en helpt ons een goede bedrijfscultuur te bereiken.

 

Toegewijd aan veiligheid en kwaliteit.

Elke dag zorgen onze producten en expertise op het gebied van hijsoperaties voor de veiligheid van talloze hijsoperaties in diverse sectoren. Onze toewijding ligt in het leveren van veilige en betrouwbare producten en diensten die niet alleen voldoen aan de kwaliteitseisen van onze klanten, maar ook hun duurzaamheidsprestaties verbeteren. Met behulp van onze uitgebreide ervaring en rijke geschiedenis in de hijsindustrie beschikken we over de nodige kennis om strenge eisen te stellen aan onze producten, waardoor langdurige veiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd voor alle betrokken stakeholders.

Veilige producten die lang meegaan.

Met behulp van onze uitgebreide expertise fungeren we als vertrouwde adviseurs, waarbij we onze klanten begeleiden bij het selecteren van de meest geschikte producten voor hun specifieke toepassingen. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat ze veilige en hoogwaardige producten krijgen die zorgen voor naadloze en veilige operaties. Bovendien erkennen we onze verantwoordelijkheid om de levensduur van onze producten te verlengen en bieden we een uitgebreid scala aan diensten. Zo helpen we klanten bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over productvervanging, waarbij zowel veiligheids- als duurzaamheidsaspecten in overweging worden genomen.

Van lineair naar circulair.

Door het aanbieden van meer duurzame oplossingen en samen te werken met onze klanten streven we naar de adoptie van alternatieve bedrijfsmodellen die de efficiëntie van hulpbronnen bevorderen en kostenverlagingen stimuleren. We streven actief naar partnerschappen die resulteren in innovatieve producten en diensten met een geminimaliseerde milieu-impact. Ons ultieme doel is ervoor te zorgen dat de producten die we op de markt brengen volledig herbruikbaar of recyclebaar zijn, waardoor wordt bijgedragen aan een circulaire materiaalstroom, terwijl we tegelijkertijd de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid handhaven.