REMA HOLLAND is verantwoordelijk

REMA HOLLAND, gevestigd aan de Galjoenweg 47 in Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

REMA HOLLAND verwerkt alleen de persoonsgegevens van de contactpersonen van de bedrijven waarmee wij zaken doen en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld door registratie via onze website of e-mailverkeer.

Definitie van persoonlijke gegevens

Artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) definieert persoonlijke gegevens als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie rechtstreeks over iemand gaat, of kan worden herleid tot die persoon. Gegevens over overleden personen of over organisaties zijn geen persoonlijke gegevens volgens de AVG.

Speciale en criminele gegevens

REMA HOLLAND verzamelt geen speciale en / of criminele persoonlijke gegevens. Speciale persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld informatie over iemands gezondheid of overtuigingen. Criminele persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld informatie over strafrechtelijke veroordelingen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de persoonsgegevens die REMA HOLLAND verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Het doel waarvoor en het principe op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

REMA HOLLAND heeft deze persoonlijke gegevens nodig om zijn diensten voor zijn zakelijke relaties te kunnen uitvoeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, informeren, leveren, citeren, factureren, inloggen via de website bij MY REMA, de webshop en het certificaatportaal.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

REMA HOLLAND verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonlijke gegevens met derden

REMA HOLLAND verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

REMA HOLLAND neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met REMA HOLLAND door een e-mail te sturen naar info@rema.eu.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenvoudig uw registratie via onze website, de webshop en de certificatenportaal annuleren via de knop ‘uitschrijven’. Voor alle andere registraties kunt u een e-mail sturen naar qhse@rema.eu.

Rechten van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt bij REMA HOLLAND

 • Recht op gegevensportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht om te wissen: het recht om 'vergeten' te worden.
 • Recht op toegang: het recht op inzage in de persoonlijke gegevens van de persoon die REMA HOLLAND verwerkt.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die REMA HOLLAND verwerkt te wijzigen.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om toe te staan ​​dat minder gegevens worden verwerkt.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Opmerkingen of een klacht indienen

REMA HOLLAND doet er alles aan om de privacy van de hierboven genoemde personen te waarborgen. Toch kan het gebeuren dat iemand ontevreden is. In dit geval kunt u het beste eerst contact opnemen met REMA HOLLAND door een e-mail te sturen naar qhse@rema.eu.

 

REMA HOLLAND zal hier zo snel mogelijk op reageren en indien nodig actie ondernemen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

REMA HOLLAND gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar wens werkt en slaan bijvoorbeeld uw instellingsvoorkeuren op. We kunnen ze ook gebruiken om onze website te optimaliseren. U kunt de opslag van cookies annuleren door een instelling in uw webbrowser te maken om te voorkomen dat er meer cookies worden opgeslagen. U kunt ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw bowser.

Contactgegevens voor REMA HOLLAND Privacy- en cookiesverklaring

REMA HOLLAND BV

info@rema.eu 

+31 (0) 433 631777